Disclaimer

En savoir plus

Fancom B.V. est une filiale de CTB

Inc. CTB, Inc. est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes et de solutions pour les industries de la volaille, du porc, des œufs et des céréales.

Privacy policy

Last revised: 27N ovember 2017

General Data Protection Regulation (GDPR)

As of 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) applies. The GDPR replaces the Personal Data Protection Act (Wbp). As a result of the introduction of the GDPR, the same privacy legislation will apply throughout the European Union as of 25 May 2018.

The GDPR aims to ensure the protection of personal data and lays down how organisations must handle personal data.

What is personal data?

The concept of personal data includes any information relating to an identified or identifiable natural person. This information must be able to lead directly or indirectly (by means of traceability) to the identification of a natural person. The GDPR divides personal data into two groups:

Ordinary personal data:

 • Name
 • Address
 • Zip code
 • Residence
 • BSN number
 • E-mail address
 • License plate data
 • IP address

Special categories of personal data:

 • Race
 • Religion
 • Sexual life
 • Political opinion
 • Health
 • Membership of a trade union
 • Criminal conduct
 • Genetic data
 • Biometric data

Fancom will never ask you for special personal data and therefore does not process special personal data.

What is meant by the processing of personal data?

According to Art. 4 (2) GDPR, the processing of personal data is: Any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, etc. The concept of processing is very broad and includes all operations, from the collection of data to the destruction of data.

How does Fancom collect personal data?

Fancom never collects personal data without your permission.

Fancom obtains your data by leaving information in forms, placing cookies or through direct contact with you.

In accordance with the GDPR, Fancom only records relevant data, including the way in which this data was obtained and how you have given permission for Fancom to record your data.

Fancom will never provide your data to third parties, unless you have given explicit permission to do so or unless the law stipulates that Fancom is obliged to do so.

Cookies

De website van Fancom maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die de cookie opslaat.

Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website beter te laten functioneren. Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het winkelmandje is gestopt.
 • Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de website kunnen monitoren en geven de eigenaar van de website inzage in informatie als hoeveel bezoekers de website heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de website komen. Deze cookies geven geen informatie die naar u kunnen leiden.
 • Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij een profiel opstelt van de bezoeker.

Het plaatsen van een functionele cookie dient uitsluitend om de website optimaal te kunnen tonen aan u en u hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen aan Fancom.

Voor de overige twee soorten cookies dient u wel toestemming te verlenen aan Fancom. Dit kunt u doen door de cookiemelding te accepteren. Doet u dit niet, dan zal Fancom geen analytische en tracking cookies plaatsen.

Hoe gaat Fancom om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door Fancom. Dit houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien.

Uw gegevens worden door Fancom niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan Fancom daartoe verplicht.

U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij Fancom. U kunt hiervoor een verzoek indienen via fancom@fancom.com.

Met welk doel verzamelt Fancom persoonsgegevens?

Fancom verzamelt en slaat informatie op van relaties om de relaties te kunnen onderhouden.

Fancom verzamelt en slaat informatie op van beoogde relaties om deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie.

Fancom gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u passende informatie te kunnen sturen.

Toestemming en bezwaar

Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat Fancom alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming.

Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij Fancom of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met Fancom via fancom@fancom.com.

Meer over de AVG leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Disclaimers voor andere links naar derden

Fancom B.V. biedt links naar websites aan als service voor haar klanten en andere gebruikers van haar website. Het feit dat links naar sites van externe organisaties worden aangeboden betekent niet dat Fancom B.V. en CTB Inc. het eens zijn met de desbetreffende organisatie of deze ondersteunen. Fancom B.V. en CTB, Inc. wijzen alle verantwoordelijkheid af voor materiaal dat op andere websites is geplaatst, zijn niet verantwoordelijk voor het niet werken van links en kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving een link verwijderen. Fancom B.V. en CTB behouden zich het recht voor een aanvraag voor het plaatsen van een externe link af te wijzen.

Disclaimer voor sites van CTB

Omdat de aard van het internet het mogelijk maakt links van de ene site naar een andere te maken zonder dat de host van de site hiervan op de hoogte is, kan CTB Inc. geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van websites die met een hyperlink naar de website van CTB of naar de websites van businessunits van CTB verwijzen. Na een desbetreffend schriftelijk verzoek zal CTB echter onderzoek doen naar links naar haar website en trachten te bepalen of deze ongepast zijn of in strijd zijn met CTB’s beleid, filosofie, doelstellingen en/of missie. In dergelijke gevallen zal CTB trachten de link te laten verwijderen. Meldingen van ongepaste links dienen schriftelijk te worden ingediend bij CTB General Counsel, P.O. Box 2000, Milford, IN 46542-2000.

Voorwaarden voor derden om een link te plaatsen naar sites van CTB

Links naar de website van CTB of naar de websites van haar businessunits mogen onder de volgende voorwaarden gemaakt worden:

 • Links mogen niet dusdanig worden gebruikt dat dit CTB of haar producten of diensten in diskrediet brengt.
 • Links mogen niet de indruk wekken dat CTB de sponsor van de link of de desbetreffende producten of diensten onderschrijft.
 • Links mogen niet dusdanig worden gebruikt dat er een verkeerde voorstelling wordt gegeven van de relatie tussen de sponsor van de link en CTB.
 • Er mogen geen links naar de site van CTB worden gemaakt vanaf sites die inhoud bevatten die niet voor alle leeftijden geschikt is of die gezien kan worden als smakeloos, beledigend, controversieel en/of die op enige andere wijze in strijd is met enig CTB-beleid.
 • Het gebruik van links is op eigen risico van de gebruiker. CTB doet geen uitspraken en biedt geen garanties betreffende haar websites en heeft geen verplichting tot het onderhouden van de sites van CTB, het aanbieden of actueel houden van de inhoud ervan of het anderszins ondersteunen van links naar een site van CTB.
  CTB Website-richtlijnen VERSIE 1.4  (jan. 6, 2006)

Contactez nous

Vous recherchez des conditions de stabilité supérieures ?

Contactez-nous, nous construirons ensemble votre élevage à l'épreuve du temps.